Najstaršie dejiny

15. října 2012 v 21:43 | ludolf |  Dejiny Malachova

Najstaršie dejiny obce Malachov


Lokalita chotára obce Malachov bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Prvé nálezy z mladšej doby kamennej-dva mlaty a štyri opracované kamene vajcovitého tvaru a stradonický prsteň - sídlisko, úlomky mlynského kameňa a črepy z nádob. Malachov patrí medzi najstaršie obce, ktoré hraničili s tzv. radvanským chotárom a od 15. storočia bola aj jej súčasťou. Obec sa vyvinula v doline Kremnických vrchov pozdĺž Malachovského potoka ktorý je pod týmto názvom písomne doložený už v 13. storočí (konkrétne ide o roky 1263, 1287 a 1291.) Avšak prvá písomná zmienka o samotnej obci je z roku 1422 pod názvom Maleho. V nasledujúcich rokoch 15. a 16. storočia sa Malachov v písomnostiach spomína najmä

v súvislosti s tým ako sa menili majetkové podiely v tejto obci. Tak napríklad sú to listiny z rokov 1438, 1446 (Malacho), 1467 (Malehow), 1497, 1518, 1529 (Malakow). Polovicu obce Malachov získal v roku 1517 na krátku dobu do svojho vlastníctva Alexej Thurzo hlavný predstaviteľ Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti v Uhorsku. Thurzovci si v roku 1520 prenajali v malachovskom chotári lesy pre potreby ich huty v Tajove. V októbri roku 1599 bol Malachov vystavený tlaku resp. vpádu krymských Tatárov, počas jednej noci vyplienili obec, pochytali a odvliekli viacero ľudí. Zmienku o finančnom obnose na stavebný materiál pri stavbe kostolnej veže v Radvani na Hôrke nachádzame v matrike rím. katol. cirkevného zboru. Na prvej strane tejto matriky, ktorá sa začala písať v roku 1668 je text, ktorý vymenováva obce ktoré sa na tom podieľali a Malachov sa spomína medzi nimi tiež. V 18. storočí je Malachov (Malacsán) vo vlastníctve rodiny Radvanskovcov o čom svedčia dedičské písomnosti z rokov 1738 až 1770. A práve za finančnej podpory tejto rodiny Radvanskovcov a pod patronátom Andreja Braxatorisa Sládkoviča vznikla roku 1858 v obci evanjelická a.v. ľudová škola.
V roku 1911 bola k Malachovu pričlenená obec Dolné Pršany a vystupovala až do rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie pod spoločným názvom Malakóperesény.


Použitá literatúra a pramene:
Majtán M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. Bratislava, 1998, s.178
Sklenka V., Pecník M. a kol.: Radvaň - monografia mestečka. Banská Bystrica, 2009
Tomeček O.: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica, 2009, s.88
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. SAV, Veda, Bratislava, 1977, s.217
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. SAV, Veda, Bratislava, 1978, s.529
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama